JEEP WRANGLER club Slovakia

 alt=

2021/2022

 
   
 
 
         

MIMORIADNI ČLENOVIA

 

 

O nás

Sme nadšenci americkej legendy Jeep Wrangler, ktorí podľahli čaru tohto výnimočného auta a stal sa im súčasťou životného štýlu.

Upísali sme sa zážitku a pocitu, ktorý dokáže precítiť iba ten, kto doň sadne, naštartuje a okúsi Off-Road slobodu okolitých kopcov a nespútanosť prírody, ktorú stredné Slovensko a okolie Slovenskej Ľupče ponúka.
Jeep Wrangler je ikona tejto značky, ktorú tvoria viac ako 80-ročné skúsenosti konštruktérov vpísané do koncepcie potrieb človeka, drsnosti prírody a jeho legendárnych terénnych schopností. Ponúkame vám preto dokonalý každoročný zážitok v podobe nášho  Zrazu pod Hradom – od Willysu po Wrangler, určený pre všetky kategórie. Spájame tým tajuplnosť histórie regiónu s úchvatným pohľadom na prírodné ojedinelosti tejto krajiny a sprostredkujeme zážitky, ktoré sa spájajú so srdečnosťou ľudí toho kraja.

About us

We are enthusiasts of american legend Jeep Wrangler, witch succumb of his magic of this wonderful car, an it begins a part of their lives.
We subscribe experience and feeling, what can feel only person, who sit, start, and try Off-Road freedom of surrounding mountains, unfettered nature, what middle Slovakia and surround of Slovak Lupca gives. Jeep Wrangler is icon of this brand, what is produced by more then 80-year skills of constructers written to conception of human requisites, asperity of the nature and it’s legendary off skills. We offer great experience in the form of our Meeting under the castle – from Willys to Wrangler, for all of the categories. We combine mystique of history of the region with great view to nature treasure of this contry and we mediate experience, what combine with warmth of the people, and warmth of the region.

 

Prečo prísť k nám

 • 1

  Mníchov dvor

  Mníchov dvor je súčasť stredu historického námestia Slovenskej Ľupče, ktorej sa datuje k roku 1826. (viac)

 • 2

  Slovenská Route 66

  Slovenská Ľupča sa ako prvá obec na Slovensku, postavením informačno – bezpečnostnej tabule počas nášho prvého zrazu stala v jeseni roku 2012 aktívnou súčasťou Slovenskej Route 66.. (viac)

 • 3

  Tajomstvá kláštoriska

  História našej obce je spätá s mnohými tajomstvami, ktoré sú súčasťou nášho dedičstva. Objavovanie právd o tom, čo sa udialo, je však často predmetom dohadov, kombinácií či mýtov. (viac)

 • 4

  Hrad Ľupča

  Prvá písomná zmienka o hrade pochádza z roku 1250, v ktorej je hrad označovaný názvom Liptza. Od 13. storočia až do druhej polovice 19. storočia sa na hrade zdržiavalo veľké množstvo významných osobností vtedajšej doby. (viac)

 • 5

  Peniažky z treťohôr

  Po ľavej strane cesty vedúcej zo Slovenskej Ľupče do Podkoníc sa nachádzajú suché plytké dolinky s roztrúsenými skalnými útvarmi zvané bázické zlepence. Nájdete tu skamenené schránky morských mäkkýšov. (viac)

 • 6

  Krasové územie Pôlč a jaskyne

  Územie zvané Pôlč sa nachádza v južnej časti ľupčianskeho chotára. Je to krasová depresia, čiže staré plytké údolie, dlhé takmer 2 kilometre a široké 1,2 kilometra, ktoré je uzatvorené. (viac)

 • 7

  Driekynská Dolina

  Celá Driekynská dolina je okrem svojej malebnej krásy, plná nevšedných prírodných výtvorov a turista, či cyklista sa ňou dostane do dedín v horách Slovenského Rudohoria. (viac)

 • 8

  Dom remesiel a múzeum remesiel

  Remeselná výroba, ktorá v Ľupči v minulosti prekvitala, zanechala dnešnej dobe najmä kultúrny odkaz predošlých generácií. (viac)

 • 9

  Rieka Hron a lodenica

  Rieka Hron so svojou takmer 300 kilometrovou dĺžkou je druhou najdlhšou riekou Slovenska. Svojím počtom až 271 splavných kilometrov patrí k veľmi malému množstvu riek strednej Európy, ktoré môžu vodáci využívať takmer po celej jej dĺžke. (viac)

 

 

Loading...