Partneri 2017

ĎAKUJEME :

 • všetkým čo nám venovali 2% dane
 • Milanovi Urbanimu
 • Danovi Balážovi
 • Ľubovi Koščákovi
 • rod. Maštalírcovej
 • CHKO Polana
 • NAPANT
 • DHZ Slovenská Ľupča
 • OOPZ Slovenská Ľupča
 • Mariánovi Hraškovi
 • Adamovi Hraškovi
 • Tenisové centrum Slovenská Ľupča
 • Denisovi Govorovi
 • Maksymovi Solianykovi
 • Ivanovi Rojíkovi
 • Jurajovi Dávidovi ml.
 • Samovi Udayovi
 • Majke
 • Milošovi Urbanovi
 • RD Hron
 • Penzionu Grajciar
 • Milovcom
Loading...