Partneri 2021

 

 
   

ĎAKUJEME :

 • Ľubovi Koščákovi
 • Matejovi Mikulovi
 • Miroslave Vargovej
 • Mariánovi Poľaškovi
 • rod. Sládečkovej
 • rod. Maštalírcovej
 • CHKO Polana
 • NAPANT
 • Mirkovi Vachovi
 • Milanovi Vrábovi
 • Mariánovi Hraškovi
 • Matúšovi Lamperovi
 • Krístíne Pukanovej
 • Andrejovi Gondovi
 • Eve Kosmeľovej
 • Ivanovi Rojíkovi
 • rod. Kazárovej
 • Norbertovi Melovi
 • Zuzane Dobríkovej
 • Diane Dzúrikovej
 • rod. Šipkovej
 • Milošovi Urbanovi
 • RD Hron
 • OOPZ Slovenská Ľupča
 • Rolandovi Lamperovi
 • Vladimírovi Malému
 • Martinovi Bobákovi
 • Tiborovi Majerovi
 • rod. Zajacovej
 • Radoslavovi Žúborovi
 • firme PEMAX Plus s.r.o.
Loading...