Mníchov dvor

Mníchov dvor je súčasť stredu historického námestia Slovenskej Ľupče, ktorej sa datuje k roku 1826. Je to starobylý kamenný dom s pôvodnou bránou, podbráním, dreveným historickým stropom, pôvodným krovom, kamennou pivnicou s rímskou klenbou, hospodárskymi budovami a humnom priamo na námestí, ktorého história je podľa období, ktorými mestečko prechádzalo spojená s mnohými udalosťami.

Brána, krov a strop v podbrání
Pôvodné Ľupčianske brány a ostenia majú historickú a kultúrnu hodnotu rovnako ako historické krovy a trámové stropy. Práve krovy ako jedna z mála súčastí pamiatkových hodnôt nehnuteľných kultúrnych pamiatok, neboli na Slovensku do súčasnosti systematicky skúmané. Pôvodný krov domu, jeho vek, konštrukčný systém s množstvom pozoruhodných detailov, svedčia o práci tesárov v minulosti. Majstri tesári vo svojich dielach prejavovali svoju remeselnú zdatnosť, v niektorých prípadoch aj umelecké cítenie. Krovy sú taktiež cenným zdrojom informácii pri poznávaní pamiatky, ak sa vedia čítať informácie, ktoré zanechali majstri na svojom diele vo forme tesárskych značiek, značení a rôznych poznámok na jednotlivých konštrukčných prvkoch.

Klenba
Tento druh klenby, ktoré sa tu nachádzajú sa v stavebníctve používa už od doby pred románskej. Má spravidla tvar polkruhového oblúku uloženého na pozdĺžnej stene. Spočiatku používaná na menšie rozpony. V Mníchovom dvore sa v súčasnej kuchyni domu nachádza tzv. valená klenba s plným oblúkom, ktorá je často používaná vo veľkých objektoch v období renesancie i baroka . Podobnú klenbu no s priečne ukladanou tehlou nájdete aj v pivničných priestoroch, ktoré sú sprístupnené verejnosti na príležitostné posedenia.

Loading...