Partneri 2015

ĎAKUJEME :

 • všetkým čo nám venovali 2% dane
 • Milanovi Urbanimu
 • RD Hron Slovenská Ľupča
 • Obecnému podniku lesov Slov.Ľupča
 • Obecnému podniku lesov Podkonice
 • televízii Markíza
 • Marekovi Krajčovi
 • rod. Maštalírcovej
 • Karolovi Konárikovi ml.
 • Ivanovi Strungovi
 • Správe NAPANT
 • Lesom Slov.Rep OZSĽ
 • Správe CHKO – Poľana
 • Jurajovi Dávidovi ml.
 • českému Jeep Wrangler clubu
 • Dušanovi Konvičnému
 • 7 baru Čierny Balog
 • Vladovi Piliarovi
 • Mirovi Malovi
 • Stanovi Králikovi
 • Michalovi Lačnému
 • Jozefovi Mášikovi
 • ev. farnosti Slov. Ľupča
 • Mariánovi Hraškovi
 • Lubomírovi Koščákovi
 • rod. Balážovej
 • Pol.zboru Slovenská Ľupča
 • Marekovi Madošovi
 • Soni a Ivanovi Milovcom
 • Soni Večeříkovej
 • Dubiňákom z Podkoníc
 • Mestskému úradu Ban.Bystrica
 • Tonke Dobrotovej
 • Vladovi Póčovi
 • Petrovi Stančíkovi
 • Monike Molotovej
 • Jánovi Milanovi
 • Lenke Bellákovej
 • Petrovi Dobrotovi
 • Kristíne Pukanovej
 • Jarmile Jánošovej
 • Anka Gudzovej
 • Martinovi Maršálekovi
 • Ľupčianskemu zmrzlinárovi Alimu
Loading...