Partneri 2014

Confal a.s.
confal
Motor-Car Zvolen s.r.o.
Motor Car Zvolen
AMIBB.sk
Ami BB
GrandPower s.r.o.
Grand power
REMKO
Remko
Kúpele Sklené Teplice
Kúpele Sklené Teplice
Obec Ľubietová
Obec Ľubietová
slovenskaroute66.sk
Slovenská Route 66
ICEMAN
ICEMAN
Essel a.s.
ESSEL
Ľupčianske kovozávody
Ľupčianske kovozávody
Tenisové Centrum Slov. Ľupča
Tenisové centrum
JeepParts.sk
JeepParts.sk
SUPH
SUPH
Obec Slovenská Ľupča
Obec Slovenska Lupča
Autobazar.eu
autobazar.eu
bigbigger
Big & BIGGER s.r.o.
OZ Libetha Ľubietová
OZ libetha
Čiernohronská železnička
Čiernohronská železnička
Art Pension
Art pension
Autofólie BELF
BELF
Arkai
Arkai

Poďakovanie 2014

 • Soni a Ivanovi Milovcom
 • Obecným lesom Ľubietová
 • Jožkovi Pondelíkovi
 • Redakcii novín Pod Panským dielom
 • Paľkovi Pondelíkovi & company
 • rodine Mikulovcov
 • Martinovi Vachovi
 • Janovi Milanovi
 • Michalovi Kindlovi
 • Soni Zvarovej
 • Marekovi Prašovskému
 • Petrovi a Jančimu Maštalírcovcom s rod.
 • 7 Baru – Čierny Balog
 • Mariánovi Hraškovi
 • Jánovi Frgelcovi st.
 • J.F.Holécimu
 • Marošovi Miklošovi
 • Matúšovi Jančurovi
 • Marekovi Bartekovi
 • Ďuškovi Konvičnému
 • Monike Slobodníkovej
 • Maťovi Balkovi
 • Danovi, Ade a Danielke Balážovým
 • Ivete Čengerovej
 • Anke Kočicovej a malým Liptákovcom
 • Klaudii Roháčovej
 • Matúšovi Lamperovi
 • Milošovi Urbanovi
 • Ivane Mišovičovej
 • Petrovi Dulovi
 • Kristíne Pukanovej
 • richtárovi Obce Medzibrod
 • Adrike Švehlovej
 • Vladovi Homolovi

Loading...