Rieka Hron a lodenica

 Rieka Hron so svojou takmer 300 kilometrovou dĺžkou je druhou najdlhšou riekou Slovenska. Svojím počtom až 271 splavných kilometrov patrí k veľmi malému množstvu riek strednej Európy, ktoré môžu vodáci využívať takmer po celej jej dĺžke. Medzi najkrajšie splavné úseky patrí práve úsek od Brusna po Šalkovú – hotová lahôdka pre romantikov. Hron tu poskytuje nádherné scenérie hlbokého údolia so strmými zalesnenými svahmi. V rieke s priehľadným kamenistým korytom je možné vidieť ryby najmä pstruhy aj hlavátky. Pre svoje nevšedné prírodné bohatstvo a vzácne druhy rýb bol tento úsek zaradený aj do sústavy európsky chránených území NATURA 2000. Jedna z vyhľadávaných lodeníc na Hrone je Lodenica na Mlynčoku a nachádza sa na okraji Slovenskej Ľupče smerom na Brezno. Okrem možnosti stanovania a občerstvenia lodenica zapožičiava lode a bicykle, k dispozícii je aj plážový volejbal a priestor pre hry detí.

Hron River and dockyard

The Hron River with its length of almost 300 km is the second longest river in Slovakia. It is possible to drift down almost 271 km of its length. The fact that there are only a few rivers such as this in Central Europe makes the Hron very popular among the water enthusiasts. Slovak Lupca has one of the nicest stretches of the Hron River between Brusno and Salkova that provides a perfect retreat for lovers. The Hron River provides for beautiful scenery, with deep valleys and steep forested slopes. Due to its transparent stony riverbed, you are able to see many fish species here, especially trout and common huchen (Danubian salmon). This area was also included in the European network of protected areas NATURA 2000. The dockyard „Mlyncok“ is one of the most sought after dockyards on the Hron River. It is located on the northern outskirts of Slovak Ľupča towards Brezno. Besides the possibility of camping, you are able to rent boats and bikes. There is also a beach volleyball court and children’s playgrounds.

Loading...